Η Euroco στην Hotelia

Η συμμετέχει στην από την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στις
10:00 π.μ. μέχρι την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 20:00 μ.μ. στο Περίπτερο 10 και Α3. Euroco Hotelia Stand

http://hotelia.helexpo.gr/el