Πιστοποιήσεις

ΕΝ 14080:2005 Zertificat der Leistungsbestandigkeit – ΕΝ 14080:2005 MPA STUTTGART

ELOT EN ISO 9001:2008
CERTIFICATE The Certification Body EQA HELLAS certifies that EUROCO S.A. has established and applies a Quality Managment System which is in conformance with ELOT EN ISO 9001:2008