Γυμνάσιο Χίου

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΧΙΟΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 8900 m2