Αθλητική Εγκατάσταση Πολίχνης

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΚΗ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2014